Chính sách bảo mật của Là Nhiên cam kết tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng. Quý khách hàng vui lòng đọc chính xác “Chính sách bảo mật” mà Là Nhiên đưa ra dưới đây:

1. Thu thập thông tin:

Các thông tin sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua hàng
  • Cung cấp những thông tin mới nhất
  • Giải đáp thắc mắc
  • Thực hiện các hoạt động quản bá của Là Nhiên
  • Nâng cấp nội dung và giao diện, giúp quý khách có trải nghiệm tốt trên website

Thu thập thông tin khách hàng trực tiếp theo hình thức minh bạch và hợp pháp.

Để sử dụng một vài tín năng của website, quý khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân (Họ và tên, số điện thoại, email,…). Mọi thông tin đăng ký đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

Sử dụng thông tin khách hàng theo đúng mục đích thu thập.

Có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.

3. Phương thức bảo vệ:

Bảo mật thông tin khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an toàn và phù hợp.

Ngăn chặn các hành vi truy cập, lấy cắp hoặc sử đổi thông tin.

Chịu trách nhiệm đối với những thông tin cá nhân mà Là Nhiên đang sở hữu.

Khi chia sẻ thông tin đến các bên vận chuyển, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân bằng những chính sách phù hợp.

4. Cam kết bảo mật:

Khi quý khách hàng gửi thông tin đến Là Nhiên, đồng ý với “chính sách bảo mật” được nêu trên. Thương hiệu cam kết bảo mật thông tin dưới sự giám sát cẩn trọng.

Thương hiệu sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.